FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6. Educatie si competente
Obiectiv specific 6.13/6.14
Titlul proiectului: Universitatea si piata muncii - parteneriat pentru succes!
POCU/90/6.13/6.14/106201

Anunt important!
In perioada 11.03-27 04. 2020, activitatile de practica derulate in cadrul proiectului se suspenda temporar. Studentii vor fi anuntati de catre expertii in cadrul proiectului asupra datei de reluare a activitatilor. Studentii care fac parte din GT al proiectului, pot adresa intrebari si solicita informatii la: student-ct@spiruharet.ro

Universitatea si piata muncii - parteneriat pentru succes!

Proiectul "Universitatea si piata muncii - parteneriat pentru succes!" este un proiect implementat in parteneriat: Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Stiinte Juridice si Stiinte Economice Constanta si Asociatia Sigma Development Center din Constanta.

Date financiare proiect:

 • Valoarea totala proiect: 2.215.765 lei
 • Valoarea nerambursabila din FSE: 1.845.733 lei
 • Valoarea nerambursabila din Bugetul National: 325.717 lei
 • Contributia Universitatii Spiru Haret : 40.552 lei
 • Contributia Asociatiei Sigma Development Center: 3.763 lei

Obiectivul general al proiectului este sincronizarea competentelor absolventilor de studii superioare in domeniul economic / juridic cu asteptarile si nevoile pietei muncii prin fundamentarea organizatorica, initierea si dezvoltarea durabila a relatiei universitate - piata muncii.

 1. Participarea a 260 de studen?i la activitati de consiliere si orientare profesionala, la stagii de practica derulate in medii de munca reale si la diverse forme de colaborare intre universitate si agenti economici.
 2. Crearea unui sistem de informare si colaborare reciproca intre universitate si piata muncii, unic in Regiunea Sud-Est, fundamentat pe implementarea de solutii inovative de sustinere si dezvoltare a colaborarii.
 3. Organizarea, in cadrul universitatii, a unui Centru de coordonare si informare reciproca intre universitate si piata muncii
 4. Initierea si implementarea a minimum 10 parteneriate universitate - agenti economici pentru implicarea efectiva a angajatorilor in viata academica si pentru dezvoltarea unei colaborari integrate intre universitate si piasa muncii.
 5. Cresterea nivelului de constientizare, la nivelul Regiunii Sud-Est, asupra relevantei pe care dezvoltarea durabila o are pentru generatiile prezente si viitoare

Grupul tinta al proiectului este format din 260 de studenti (ISCED 5 - 7), nivel de calificare 6-7 cu domiciliul/rezidenta in Regiunea Sud-Est, inmatriculati la programe de studiu cu profil economic si juridic. Structura previzionata a grupului tinta:

 • femei (aprox 60 %) = 156; barbati (aprox. 40%) = 104
 • participanti mediu rural (aprox. 10%) = 26, participanti mediu urban (aprox. 90%) = 234;
 • studenti netraditionali (aprox. 30 %) = 78; studenti traditionali (aprox.70%) = 182
 • Activitatea 4 - Informarea, constientizarea, recrutarea si gestionarea grupului tinta
 • Activitatea 5 - Consilierea si orientarea profesionala a studentilor (COP)
 • Activitatea 6 - Implementarea unui sistem inovativ de informare si colaborare intre universitate si piata muncii pentru dezvoltarea relevantei practice a pregatirii universitare
 • Activitatea 7 - Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca
 • Activitatea 8 - Organizare si derulare concurs profesional
 • Studenti care urmeaza studii/cursuri de formare la incetarea calitatii de participant = 50
 • Studenti care isi gasesc un loc de munca la incetarea calitatii de participant = 120
 • Studenti care dobandesc o calificare la incetarea calitatii de participant = 190
 • Studenti care beneficiaza de sprijin pentru tranzitia de la scoala la viata activa = 260

Lider de parteneriat - Universitatea Spiru Haret

NumeFunctie
Iuliana Parvu Manager proiect
Claudia Guni Coordonator activitati de informare, selectie si gestionare GT
Adina Trandafir Expert informare, selectie si gestionare GT in domeniul economic
Ana Maria Bejan Expert informare, selectie si gestionare GT in domeniul juridic
Paula Cornelia Mitran Coordonator relatie universitate - piata muncii
Dragos Mihai Ipate Coordonator implementare solutii inovative - domeniul economic
Mihnea Claudiu Drumea Coordonator implementare solutii inovative - domeniul juridic
Laura Patache Expert implementare solutii inovative - domeniul economic
Roxana Elena Topor Expert implementare solutii inovative - domeniul juridic
Claudiu ChiruExpert tehnic implementare solutii inovative
Mihaela Bebeselea Expert stagii practica domeniul economic
Octav Negurita Expert stagii practica domeniul economic
Ingrid Nicolau Expert stagii practica domeniul juridic

Partener - Asociatia Sigma Development Center Constanta

NumeFunctie
Georgiana Constantinoiu Coordonator Partener
Daniela Tudor Expert psiholog
Andreea Teodora Tudor Expert psiholog si consilier vocational

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei