FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6. Educatie si competente
Obiectiv specific 6.13/6.14
Titlul proiectului: Universitatea si piata muncii - parteneriat pentru succes!
POCU/90/6.13/6.14/106201

Grup tinta

ANUNT RECRUTARE GRUP TINTA

Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Stiinte Juridice si Stiinte Economice Constanta in parteneriat cu Asociatia Sigma Development Center Constanta implementeaza proiectul Universitatea si piata muncii - parteneriat pentru succes!, proiect cofinantat prin Fondul Social European.

Obiectiv general: Sincronizarea competentelor absolventilor de studii superioare in domeniul economic / juridic cu asteptarile si nevoile pietei muncii prin fundamentarea organizatorica, initierea si dezvoltarea durabila a relatiei universitate - piata muncii.

Grup tinta: 260 de studenti (ISCED 5 - 7) cu domiciliul/rezidenta in Regiunea SudEst, inmatriculati la programe de studii cu profil economic sau juridic. Activitati adresate studentilor:

  • Campanii de informare si constientizare privind tranzitia de la scoala la piata muncii;
  • Consiliere si orientare profesionala;
  • Practica de specialitate;
  • Activitati inovatoare de colaborare universitate - piata muncii.

Subventii acordate participantilor: 100 lei /student;
Premii acordate participantilor: 180 premii x 1.500 lei/premiu;

Modalitate de inscriere:

  • Completare documente (Formular de inscriere, Declaratie eligibilitate, Declaratie de consimtamant privind prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal).
  • Documentele pot fi descarcate de pe site-ul proiectului www.studenti-ct.spiruharet.ro sau preluate de la secretariatul facultatii si de la sala 102 (Comisie selectie GT)
  • Documentele completate impreuna cu o copie a cartii de identitate si adeverinta de student vor fi depuse la secretariatul facultatii sau la sala 102 (Comisie selectie GT)
  • Program preluare/depunere documente lunile iulie- august 2018: Luni- Vineri intre orele 10.00 - 13.00

Modalitate de selectie:
Derularea procesului de selectie este detaliata in cadrul Procedurii operationale pentru selectia Grupului tinta afisata pe site-ul proiectului https://student-ct.spiruharet.ro.

Persoana de contact:
Coordonator activitati informare, selectie si gestionare GT - Asist.univ.dr. Claudia Guni

E-mail: student-ct@spiruharet.ro

SUBVENTII ACORDATE GRUPULUI TINTA

Procedura subventii descarca procedura

SELECTIE GRUP TINTA

CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALA

Grupe

Orar consiliere de grup

Orar consiliere individuala

ORGANIZAREA SI DERULAREA PROGRAMELOR DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA

Grupe

Orar practica

ORGANIZARE SI DERULARE CONCURS PROFESIONAL

Desfasurare concurs

CONSTIENTIZARE GRUP TINTA

Conferinta de constientizare - IMPORTANTA ACTULUI EDUCATIONAL IN ADAPTAREA LA CERINTELE PIETII MUNCII - 17.10.2018

Program conferinta

Conferinta de constientizare a avut loc in data de 17.10.2018, ora 12.00, la Sediul Universitatii Spiru Haret din Constanta, Str. Unirii, Nr.32 - 34 in Sala P01 ... mai mult

Conferinta de constientizare - PREZENTAREA DERULARII CONCURSULUI DESFASURAT IN CADRUL PROIECTULUI - 12.12.2018

Invitatie conferinta
Program conferinta

Conferinta de constientizare - implementare in domeniul dezvoltarii durabile - IMPREUNA CONSTRUIM DEZVOLTAREA DURABILA 27.02.2019

Invitatie conferinta
Program conferinta

Conferinta de constientizare - implementare in domeniul egalitatii de sanse - EGALITATE SI ECHITATE PE PIATA MUNCII - 17.04.2019

Program conferinta

Conferinta de informare si constientizare in vederea participarii la activitatile proiectului - Prezentarea Centrului de colaborare intre universitate si piata muncii care functioneaza in cadrul FSJSE Constanta - 19.06.2018Invitatie conferinta

Conferinta de informare si constientizare in vederea participarii la activitatile proiectului - MODALITATI DE DEZVOLTARE SUSTENABILA A ACTIVITATILOR DERULATE IN CADRUL CENTRULUI DE COLABORARE DINTRE UNIVERSITATE SI PIATA MUNCII - 28.08.2018Invitatie conferinta
Program conferinta

Conferinta de informare si constientizare in vederea participarii la activitatile proiectului - IMPREUNA CONSTRUIM DEZVOLTAREA DURABILA - 16.10.2019Invitatie conferinta
Program conferinta