FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6. Educatie si competente
Obiectiv specific 6.13/6.14
Titlul proiectului: Universitatea si piata muncii - parteneriat pentru succes!
POCU/90/6.13/6.14/106201

Galerie foto

Conferinta de deschidere

Consiliere si orientare profesionala (COP)

Conferinta de constientizare (COP)

Consiliere si orientare profesionala (COP)

Conferinta constientizare - 12.12.2018

Conferinta constientizare - Implementare in domeniul dezvoltarii durabile 27.02.2019

ACTIVITATEA DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA

ACTIVITATEA DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA

CURSURI PRACTICE

INTERVIURI SIMULATE

WORKSHOP CADRE DIDACTICE - ANGAJATORI