FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6. Educatie si competente
Obiectiv specific 6.13/6.14
Titlul proiectului: Universitatea si piata muncii - parteneriat pentru succes!
POCU/90/6.13/6.14/106201

Evenimente

Conferinta de deschidere

In data de 03 septembrie 2018, ora 11.00, sala P01 a Facultatii de Stiinte Juridice si Stiinte Economice a Universitatii Spiru Haret Constanta va avea loc conferinta de deschidere a proiectului "Universitatea si piata muncii - parteneriat pentru succes!"

Invitatie conferinta
Program conferinta

Conferinta de lansare a proiectului a avut loc in data de 03.09.2018, ora 11.00, la Sediul Universitatii Spiru Haret din Constanta, Str. Unirii, Nr.32 - 34 in Sala P01. In cadrul acesteia au fost prezenti un numar de 74 participanti, dintre care: 55 studenti, 7 cadre didactice, 5 reprezentanti ai mediului de afaceri, 5 membri ai echipei de implementare a proiectului, 2 reprezentanti ai partenerului.

In derularea conferintei s-a urmarit respectarea urmatoarelor principii ale Uniunii Europene:

  • Principiul promovarii egalitatii intre barbati si femei - la conferinta de lansare 51% dintre participanti au fost femei (38) si 49% dintre participanti au fost barbati (36);
  • Principiul non-discriminarii - prin intermediul materialelor promotionale distribuite la conferinta si utilizate in promovarea conferintei a fost promovat acest principiu. Astfel, afisul de promovare a conferintei a inclus mesajul: "Oamenii sunt egali - nu nasterea, ci virtutea face diferenta "; pe brosuri, pe mapele promotionale si pe roll-up-ul de promovare a proiectului este inscris mesajul "Uniti in diversitate!"
  • Principiul accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati - Conferinta s-a derulat intr-o sala aflata la parterul cladirii in cadrul careia accesul persoanelor cu dizabilitati este facilitat. Invitatii de participare la conferinta au fost transmise si catre asociatii care reprezinta interesele persoanelor cu dizabilitati, iar doua persoane reprezentante ale Asociatiei Impreuna pentru viitor au fost prezente.

Deschiderea conferintei de lansare a proiectului s-a facut de catre reprezentantul Liderului de parteneriat, domnul decan al Facultatii de Stiinte Juridice si Stiinte Economice Constanta, care a urat bun venit participantilor, a multumit partenerilor proiectului, a prezentat importanta deosebita pe care prezentul proiect o are pentru studentii facultatii si pentru mediul economic si academic din regiunea sud-est.

Conferinta a continuat cu discursul Managerului de proiect care a prezentat proiectul in ansamblul sau, obiectivele propuse, activitatile ce vor fi derulate pe parcursul implementarii, rezultatele asteptate. Prezentarea managerului de proiect a fost asigurata si de prezentarea in format Power Point a aspectelor proiectului cu impact asupra publicului.
Din partea Partenerului, Asociatia Sigma Development Center Constanta, a luat cuvantul Coordonatorul Partenerului, doamna Georgiana Constantinoiu, care a prezentat experienta pe care asociatia o are in derularea de proiecte educationale si doamna Andreea-Teodora Tudor, expert psiholog si consilier vocational, care a detaliat modul in care activitatea de Consiliere si Orientare Profesionala va contribui la atingerea scopului si obiectivelor proiectului.

Expertii implicati in coordonarea procesului de implementare a solutiilor inovatoare prin care sa se sustina colaborarea intre mediul academic si piata muncii, au prezentat participantilor la conferinta noua structura organizatorica infiintata in cadrul facultatii, respectiv Centrul de coordonarea a relatiei dintre universitate si piata muncii, al carui obiectiv este dezvoltarea parteneriatului universitate - mediul de afaceri prin implementarea unor activitati comune precum:

  • Activitati pentru integrarea studentilor in medii de munca reale;
  • Derularea in comun a activitatilor didactice;
  • Organizarea de work-shop-uri pentru studenti si cadre didactice;
  • Organizarea de interviuri de angajare simulate;
  • Derularea in comun a activitatilor de cercetare;
  • Organizarea de cursuri de perfectionare/specializare pentru angajatii firmelor partenere;
  • Organizarea de activitati in sistem teleworking.

Desfasurarea tuturor acestor activitati va beneficia de tehnologie inforamtionala si de comunicare ce va facilita colaborarea.

Finalul conferintei a fost destinat discutiilor libere, membrii echipei de implementarea raspunzand intrebarilor participantilor. Pe parcursul conferintei au fost realizate fotografii, iar participantilor le-au fost inmanate materiale promotionale (mape, brosuri, pixuri) si chestionare de evaluare a calitatii organizarii si derularii evenimentului.

Conferinta de constientizare - IMPORTANTA ACTULUI EDUCATIONAL IN ADAPTAREA LA CERINTELE PIETII MUNCII - 17.10.2018

Invitatie conferinta
Program conferinta

Conferinta de constientizare a avut loc in data de 17.10.2018, ora 12.00, la Sediul Universitatii Spiru Haret din Constanta, Str. Unirii, Nr.32 - 34 in Sala P01. In cadrul acesteia au fost prezenti un numar de 46 participanti, dintre care: 31 studenti, 4 cadre didactice, 2 reprezentanti ai mediului de afaceri, 8 membri ai echipei de implementare a proiectului, 1 reprezentant alte categorii (reprezentant Asociatia Impreuna pentru Viitor).

Deschiderea conferintei de constientizare s-a facut de catre Managerului de proiect care a prezentat activitatile ce vor fi derulate pe parcursul implementarii proiectului si stadiul derularii acestora pana la momentul respectiv. Prezentarea managerului de proiect a fost asigurata si de prezentarea in format Power Point a aspectelor proiectului cu impact asupra publicului. Din partea Partenerului, Asociatia Sigma Development Center Constanta, a luat cuvantul doamna Andreea-Teodora Tudor, expert psiholog si consilier vocational, care a vorbit despre importanta activitatii de Consiliere si Orientare Profesionala in alegerea unui traseu profesional coerent.

Din partea mediului de afaceri, au vorbit cei doi invitati - domnul Iulian Groposila, vicepretedinte educatie, inovare si fonduri europene CNIPMMR si domnul Sorin Cristian Mateescu, consilier juridic asigurari. Reprezentantii mediului de afaceri le-au vorbit studentilor si celorlalte categorii de participanti despre rolul calitatii formarii profesionale la adaptarea cerintelor pietei muncii. Finalul conferintei a fost destinat discutiilor libere, membrii echipei de implementare raspunzand intrebarilor participantilor. Pe parcursul conferintei au fost realizate fotografii, iar participantilor le-au fost inmanate materiale promotionale (mape, brosuri, pixuri) si chestionare de evaluare a calitatii organizarii si derularii evenimentului.

Conferinta de constientizare - PREZENTAREA DERULARII CONCURSULUI DESFASURAT IN CADRUL PROIECTULUI 12.12.2018Invitatie conferinta
Program conferinta

Conferinta a avut loc in data de 12.12.2018 la Sediul Universitatii Spiru Haret din Constanta, Str. Unirii, Nr.32 - 34 in Sala P01. La conferinta au participat 40 de persoane, astfel repartizate pe categorii de participanti: 27 de studenti, 7 membri ai echipei de implementare, 5 cadre didactice si un reprezentant alte categorii. Deschiderea conferintei de constientizare s-a facut de catre coordonatorul relatiei universitate-piata muncii, doamna lector univ. dr. Paula Mitran care a vorbit despre importanta planificarii carierei pe parcursul anilor de studii.

Conferinta a continuat cu prezentarea contextului general al organizarii concursului din cadrul proiectului, facuta de catre coordonatorul activitati informare, selectie, gestionare GT, doamna asist.univ.dr. Claudia Guni. Expertul tehnic implementare solutii inovative, domnul conf. univ. dr. Chiru Claudiu, le-a prezentat apoi participantilor site-ul proiect si sectiunea alocata concursului, pentru o accesare mai facila a informatiilor referitoare la activitatile derulate in proiect si implicit, la cele referitoare la concurs. Managerul proiectului, doamna conf. univ. dr. Iuliana Parvu a avut cuvantul de incheiere, sintetizand toate informatiile transmise in legatura cu concursul. Finalul conferintei a fost destinat discutiilor libere, membrii echipei de implementarea raspunzand intrebarilor participantilor.

Conferinta de constientizare - implementare in domeniul dezvloltarii durabile - IMPREUNA CONSTRUIM DEZVOLTAREA DURABILA 27.02.2019Invitatie conferinta
Program conferinta

Conferinta de constientizare "Impreuna construim dezvoltarea durabila" s-a derulat in a noua luna de implementare a proiectului, potrivit Graficului de activitati. Conferinta s-a derulat potrivit Planului de organizare a campaniilor de informare si constientizare a grupului tinta, Agendei si Programului conferintei. Conferinta a avut loc in data de 27.02.2019 la Sediul Universitatii Spiru Haret din Constanta, Str. Unirii, Nr.32 - 34 in Sala P01. La conferinta au participat 41 de persoane, studenti, cadre didactice, membri in echipa de implementare, reprezentanti ai mediului de afaceri, alte categorii. Deschiderea conferintei de constientizare s-a facut de catre coordonatorul activitati informare, selectie, gestionare GT, doamna asist.univ.dr. Claudia Guni care a vorbit despre tematica generala a conferintei de constientizare in domeniul dezvoltarii durabile si de obiectivele urmarite prin organizarea unor astfel de evenimente. Conferinta a continuat cu prezentarea conceptului, complexitatii dezvoltarii durabile si a beneficiilor/dezavantajelor pe care societatea le poate avea in contextul atentiei sau lipsei de atentie fata de aceasta, facuta de catre doamna Raluca Sabina BOISTEANU, formator Asociatia impreuna pentru Viitor. Domnul Ionica BUCUR, Director Executiv, Formator, Facilitator de dezvoltare comunitara CENTRAS Constanta, le-a prezentat apoi participantilor importanta voluntariatului in dezvoltarea durabila.

Managerul proiectului, doamna conf. univ. dr. Iuliana Parvu a avut cuvantul de incheiere, sintetizand toate informatiile transmise in legatura cu concursul. Finalul conferintei a fost destinat discutiilor libere, membrii echipei de implementarea raspunzand intrebarilor participantilor. Pe parcursul conferintei au fost realizate fotografii, iar participantilor le-au fost inmanate materiale promotionale (mape, brosuri, pixuri), materiale de informare (brosura) si chestionare de evaluare a calitatii organizarii si derularii evenimentului.

Conferinta de constientizare - implementare in domeniul egalitatii de sanse - EGALITATE SI ECHITATE PE PIATA MUNCII - 17.04.2019Program conferinta

Conferinta de constientizare "Egalitate si echitate pe piata muncii" a avut loc In data de 17.04.2019, ora 12.00, la Sediul Universitatii Spiru Haret din Constanta, Str. Unirii, Nr.32 - 34 In Sala P01. In cadrul acesteia au fost prezenti un numar de 40 participanti, dintre care: 24 studenti, 2 cadre didactice, 10 membri ai echipei de implementare a proiectului, 4 reprezentanti alte categorii. Deschiderea conferintei de constientizare s-a facut de catre coordonatorul activitati informare, selectie, gestionare GT, doamna lector univ.dr. Claudia Guni care a vorbit despre tematica generala a conferintei de constientizare In domeniul egalitatii de sanse si aprezentat vorbitorii. Managerul de proiect, conf.univ.dr. Iuliana Parvu le-a vorbit celor prezenti despre obiectivele urmarite prin organizarea acestor conferinte In cadrul proiectului.

Conferinta a continuat cu prezentarea egalitatii de gen si de sanse intre colaborare si competitie la locul de munca, facuta de catre doamna Oana Sorina Florescu, psiholog si formator Asociatia Impreuna pentru Viitor Constanta.

Managerul proiectului, doamna conf. univ. dr. Iuliana Parvu a avut cuvantul de incheiere, sintetizand toate informatiile transmise in legatura cu concursul. Finalul conferintei a fost destinat discutiilor libere, membrii echipei de implementarea raspunzand intrebarilor participantilor. Pe parcursul conferintei au fost realizate fotografii, iar participantilor le-au fost inmanate materiale promotionale (mape, brosuri, pixuri), materiale de informare (brosura) si chestionare de evaluare a calitatii organizarii si derularii evenimentului.

Conferinta de informare si constientizare in vederea participarii la activitatile proiectului - Prezentarea Centrului de colaborare intre universitate si piata muncii care functioneaza in cadrul FSJSE Constanta - 19.06.2018Invitatie conferinta
Program conferinta

Conferinta de informare si constientizare in vederea asigurarii participarii la activitatile proiectului "Prezentarea Centrului de Colaborare dintre Universitate si Piata Muncii din cadrul Facultatii de stiinte Juridice si stiinte Economice Constanta" s-a derulat in a treisprezecea luna de implementare a proiectului, potrivit Graficului de activitati. Conferinta s-a derulat potrivit Planului de organizare a campaniilor de informare si constientizare a grupului tinta, Agendei si Programului conferintei. Conferinta a avut loc in data de 19.06.2019 la Sediul Universitatii Spiru Haret din Constanta, Str. Unirii, Nr.32 - 34 in Sala P01. La conferinta au participat 48 de persoane, studenti si membri ai echipei de implementare.

Deschiderea conferintei de constientizare s-a facut de catre coordonatorul relatie universitate - piata muncii, doamna lector univ.dr. Paula Cornelia Mitran care a facut o prezentare generala a Centrului de Colaborare dintre Universitate si Piata Muncii (CCUPM). Expert tehnic implementare solutii inovative, domnul conf.univ.dr. Chiru Claudiu le-a vorbit celor prezenti despre sistemului de comunicare la distanta intre reprezentantii universitatii si reprezentantii pietei muncii functional in cadrul CCUPM.

Conferinta a continuat cu prezentarea activitatilor derulate in cadrul CCUPM pentru studentii din domeniul economic si pentru cei din domeniul juridic, facuta de catre domnul Conf.univ.dr. Dragos Ipate, Coordonator implementare solutii inovative - domeniul economic si de catre domnul prof.univ.dr. Mihnea Claudiu Drumea, coordonator implementare solutii inovative - domeniul juridic. Finalul conferintei a fost destinat discutiilor libere, membrii echipei de implementarea raspunzand intrebarilor participantilor. Pe parcursul conferintei au fost realizate fotografii, iar participantilor le-au fost inmanate materiale promotionale (mape, brosuri, pixuri), materiale de informare (brosura) si chestionare de evaluare a calitatii organizarii si derularii evenimentului.

Conferinta de informare si constientizare in vederea participarii la activitatile proiectului - MODALITATI DE DEZVOLTARE SUSTENABILA A ACTIVITATILOR DERULATE IN CADRUL CENTRULUI DE COLABORARE DINTRE UNIVERSITATE SI PIATA MUNCII - 28.08.2018Invitatie conferinta
Program conferinta

Conferinta de informare si constientizare in vederea asigurarii participarii la activitatile proiectului "Prezentarea Centrului de Colaborare dintre Universitate si Piata Muncii din cadrul Facultatii de stiinte Juridice si stiinte Economice Constanta" s-a derulat in a cincisprezecea luna de implementare a proiectului, potrivit Graficului de activitati. Conferinta s-a derulat potrivit Planului de organizare a campaniilor de informare si constientizare a grupului tinta, Agendei si Programului conferintei. Conferinta a avut loc in data de 28.08.2019 la Sediul Universitatii Spiru Haret din Constanta, Str. Unirii, Nr.32 - 34 in Sala P01. La conferinta au participat 40 de persoane, studenti si membri ai echipei de implementare.

Deschiderea conferintei de constientizare s-a facut de catre coordonatorul relatie universitate - piata muncii, doamna lector univ.dr. Paula Cornelia Mitran care a facut o prezentare generala a Centrului de Colaborare dintre Universitate si Piata Muncii (CCUPM). Expert tehnic implementare solutii inovative, domnul conf.univ.dr. Chiru Claudiu le-a vorbit celor prezenti despre sistemului de comunicare la distanta intre reprezentantii universitatii si reprezentantii pietei muncii functional in cadrul CCUPM.

Conferinta a continuat cu prezentarea activitatilor derulate in cadrul CCUPM si a modalitatilor de dezvoltare sustenabila a actiunilor care urmeaza a se organiza in cadrul CCUPM pentru studentii din domeniul economic si pentru cei din domeniul juridic, facuta de catre domnul Conf.univ.dr. Dragos Ipate, Coordonator implementare solutii inovative - domeniul economic si de catre domnul prof.univ.dr. Mihnea Claudiu Drumea, coordonator implementare solutii inovative - domeniul juridic. Finalul conferintei a fost destinat discutiilor libere, membrii echipei de implementarea raspunzand intrebarilor participantilor. Pe parcursul conferintei au fost realizate fotografii, iar participantilor le-au fost inmanate materiale promotionale (mape, brosuri, pixuri), materiale de informare (brosura) si chestionare de evaluare a calitatii organizarii si derularii evenimentului.

Conferinta de informare si constientizare in vederea participarii la activitatile proiectului - IMPREUNA CONSTRUIM DEZVOLTAREA DURABILA - 16.10.2019Invitatie conferinta
Program conferinta

Conferinta de informare si constientizare in vederea asigurarii participarii la activitatile proiectului "IMPREUNA CONSTRUIM DEZVOLTAREA DURABILA" s-a derulat potrivit Planului de organizare a campaniilor de informare si constientizare a grupului tinta, Agendei si Programului conferintei. Conferinta a avut loc in data de 16.10.2019 la Sediul Universitatii Spiru Haret din Constanta, Str. Unirii, Nr.32 - 34 in Sala P01. La conferinta au participat 40 de persoane, studenti si membri ai echipei de implementare.

Deschiderea conferintei de constientizare s-a facut de catre managerul de proiect, doamna conf. univ.dr. Iuliana Parvu care a facut o prezentare generala a tematicii conferintei si a vorbitorilor. Doamna Raluca Sabina Boisteanu, formator Asociatia Impreuna pentru Viitor Constanta le-a vorbit celor prezenti despre complexitatea dezvoltarii durabile si a beneficiilor/dezavantajelor pe care societatea le poate avea in contextul atentiei sau lipsei de atentie fata de aceasta.

Finalul conferintei a fost destinat discutiilor libere, membrii echipei de implementarea raspunzand intrebarilor participantilor. Pe parcursul conferintei au fost realizate fotografii, iar participantilor le-au fost inmanate materiale promotionale (mape, brosuri, pixuri), materiale de informare (brosura) si chestionare de evaluare a calitatii organizarii si derularii evenimentului.

CONFERINTA DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE IN VEDEREA PARTICIPARII LA ACTIVITATILE PROIECTULUI - EGALITATE SI ECHITATE PE PIATA MUNCII - 11.12.2019Invitatie conferinta
Program conferinta

Conferinta de informare si constientizare in vederea asigurarii participarii la activitatile proiectului "EGALITATE SI ECHITATE PE PIATA MUNCII" s-a derulat potrivit Planului de organizare a campaniilor de informare si constientizare a grupului tinta, Agendei si Programului conferintei. Conferinta a avut loc in data de 11.12.2019 la Sediul Universitatii Spiru Haret din Constanta, Str. Unirii, Nr.32 - 34 in Sala P01. La conferinta au participat 45 de persoane, studenti si membri ai echipei de implementare.Deschiderea conferintei de constientizare s-a facut de catre managerul de proiect, doamna conf. univ.dr. Iuliana Parvu care a facut o prezentare generala a tematicii conferintei si a vorbitorilor.

Doamna Raluca Sabina Boisteanu, formator Asociatia Impreuna pentru Viitor Constanta le-a vorbit celor prezenti despre complexitatea dezvoltarii durabile si a beneficiilor/dezavantajelor pe care societatea le poate avea in contextul atentiei sau lipsei de atentie fata de aceasta.

Finalul conferintei a fost destinat discutiilor libere, membrii echipei de implementarea raspunzand intrebarilor participantilor. Pe parcursul conferintei au fost realizate fotografii, iar participantilor le-au fost inmanate materiale promotionale (mape, brosuri, pixuri), materiale de informare (brosura) si chestionare de evaluare a calitatii organizarii si derularii evenimentului.