FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6. Educatie si competente
Obiectiv specific 6.13/6.14
Titlul proiectului: Universitatea si piata muncii - parteneriat pentru succes!
POCU/90/6.13/6.14/106201

Contact

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de stiinte juridice si stiinte economice

Constanta, Str. Unirii nr 32-34, Sala 102
tel: 0241 545 015, email: student-ct.spiruharet.ro