FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6. Educatie si competente
Obiectiv specific 6.13/6.14
Titlul proiectului: Universitatea si piata muncii - parteneriat pentru succes!
POCU/90/6.13/6.14/106201

Activitatile proiectului

Activitatile proiectului adresate grupului tinta:

  • Activitatea 4 - Informarea, constientizarea, recrutarea si gestionarea grupului tinta. Detalii
  • Activitatea 5 - Consilierea si orientarea profesionala a studentilor (COP). Detalii
  • Activitatea 6 - Implementarea unui sistem inovativ de informare si colaborare intre universitate si piata muncii pentru dezvoltarea relevantei practice a pregatirii universitare. Detalii
  • Activitatea 7 - Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca. Detalii
  • Activitatea 8 - Organizare si derulare concurs profesional. Detalii