FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6. Educatie si competente
Obiectiv specific 6.13/6.14
Titlul proiectului: Universitatea si piata muncii - parteneriat pentru succes!
POCU/90/6.13/6.14/106201

Organizare si derulare concurs profesional

Activitatea consta in desfasurarea unui concurs cu premii pentru participantii care au definitivat activitatile de consiliere si orientare profesionala si de practica. Se va prezenta un portofoliu compus din doua categorii de documente, respectiv: Analiza SWOT a unei specializari specifice profesiei de economist/jurist si a unui plan de dezvoltare profesionala. Concursul se va desfasura potrivit unui regulament si se vor acorda 180 de premii, potrivit aprecierilor unui juriu format din reprezentanti ai universitatii si reprezentanti ai pietei muncii.

Documente

Desfasurare concurs