FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6. Educatie si competente
Obiectiv specific 6.13/6.14
Titlul proiectului: Universitatea si piata muncii - parteneriat pentru succes!
POCU/90/6.13/6.14/106201

Achizitii

  • Achizitie materiale de birotica. Termen 11 iulie. Detalii
  • Achizitie materiale de publicitate. Termen 20 iulie. Detalii
  • Achizitie spatiu de presa. Termen 20 iulie. Detalii
  • Achizitie serviciu de catering. Termen 20 iulie. Detalii
  • Achizitie materiale consumabile. Termen 20 iulie. Detalii
  • Achizitie echipamente IT. Termen 20 iulie. Detalii